Hundreds of tons of farmed fish found dead

06:01, 05/01/2016

(ĐN)- Hundreds of tonnes of fish reared in floating rafts in the Cai river in Bien Hoa city were found dead on January 4, causing a loss to farmers of tens of billions of dong.

 

(ĐN)- Hundreds of tonnes of fish reared in floating rafts in the Cai river in Bien Hoa city were found dead on January 4, causing a loss to farmers of tens of billions of dong.

Gia đình ông Nguyễn Văn Vị, bè cá số 40-43, bè của ông Vị nuôi hai loại cá trắm giòn và chép giòn. Thời điểm cá chết, trong bè của ông Vị có khoảng gần 10 tấn cá thịt và cá giống. Vào khoảng 7 giờ tối 3-1, ông Vị đã huy động người nhà tăng cường mọi biện pháp như sục khí ô xy và vớt những cá lớn mang đi bán ngay trong đêm. Tuy nhiên, do cá chết quá nhanh nên đến sáng 4-1, gần hết số cá trong bè của ông đã nổi trắng, ước tính số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Hundreds of tonnes of fish, including those in cages and others living in the river, have died in the area since December 30.

It was not the first time fish in the river had died in such large numbers. Such sudden deaths have also happened in 2011 and 2014.

 Many breeders blamed the deaths, which occurred from December 30, 2015, on wastewater discharged from chemical plants nearby.

UBND TP.Biên Hòa phối hợp cùng UBND xã Hiệp Hòa xuống ghi nhận tình trạng cá chết tại một số bè cá.
Bien Hoa city's People Committee arrived in the area to consider the situation.

A working group of relevant agencies arrived in the area to consider a situation in which many fish breeders suffered great losses due to mass fish deaths, ranging from about 600 kg to as much as 10 tons per breeder.

Nguyen Dinh Thanh and Nguyen Van Vi, who had the highest volume of dead fish, said most of the dead fish were carp, hemibagrus, and red tilapia.

Reported by V.C