Tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động

Cập nhật lúc 11:03, Thứ Năm, 14/10/2021 (GMT+7)

(ĐN) - Bảo hiểm Xã hội tỉnh vừa phát động phong trào thi đua triển khai, thực hiện Nghị quyết số 116  của Chính phủ và Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tập trung cao độ thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung chi hỗ trợ cho người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung chi hỗ trợ cho người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung thi đua bao gồm: Quán triệt đến viên chức, người lao động trong đơn vị về mục tiêu, nội dung thi đua; xây dựng kế hoạch thực hiện và đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; Hướng dẫn, xử lý các khó khăn, vướng mắc và giải quyết kịp thời, có hiệu quả, khuyến khích giải quyết trước thời hạn các hồ sơ của người lao động, người sử dụng lao động về thực hiện chính sách hỗ trợ bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BHTN.

Tính đến ngày 12-10, BHXH tỉnh đã hoàn thành việc in thông báo giảm mức đóng BHTN gửi cho hơn 9.700 đơn vị  tương ứng số lao động được giảm là trên 623.800 người, với tổng số tiền giảm mức đóng vào quỹ BHTN từ 1% xuống 0% trong 12 tháng là trên 533 tỷ đồng. Đồng thời đã xét duyệt chi trả hỗ trợ một lần bằng tiền từ quỹ BHTN cho gần  9.500 người với số tiền trên 20,9 tỷ đồng.

Lan Mai

.
.
;
.
.