Huy động cộng đồng xã hội cùng tham gia công tác dân vận

Cập nhật lúc 15:45, Thứ Năm, 18/06/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 18-6, đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành dân vận toàn tỉnh đã bám sát chương trình mục tiêu công tác năm của các cấp ủy Đảng để chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực công tác. Nổi bật nhất là việc phối hợp tổ chức chăm lo cho nhân dân vui xuân, đón tết; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ kịp thời các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, ngành cũng đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về thực hiện Kết luận 65-KL/TW của Bộ chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới; kế hoạch sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận.

Các cơ quan nhà nước tích cực chỉ đạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo nâng cao đời sống người dân; kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước được tăng cường. Các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt. MTTQ và các đoàn thể có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và thường xuyên vận động nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu chung của tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành dân vận toàn tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và tỉnh về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh các hoạt động dân vận của các cơ quan nhà nước gắn với triển khai thực hiện các dự án kinh tế trọng điểm, không để phát sinh điểm nóng. Tăng cường nắm chắc tình hình nhân dân, đoàn viên, hội viên, nhất là việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đền bù ở dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án đường cao tốc, cũng như đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo”.

 Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Hồng nhấn mạnh, ngành dân vận của tỉnh cần tiếp tục nắm bắt tốt tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân và tình hình tôn giáo, qua đó tham mưu giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của nhân dân và các tôn giáo. Toàn ngành phải nỗ lực, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để cổ vũ, thu hút mạnh mẽ cộng đồng xã hội tham gia công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020.

Phương Hằng

.
.
;
.
.