Phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đến các tổ chức tín ngưỡng

Cập nhật lúc 16:11, Thứ Sáu, 25/08/2017 (GMT+7)

(ĐN)- Sáng 25-8, tại Hội quán Trấn Biên, 250 đại biểu đại diện cho các tổ chức tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh đã tham dự hội nghị phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn miếu Trấn Biên tổ chức.

Các đại biểu đại diện hơn 150 cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh quan tâm đến các điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Các đại biểu đại diện hơn 150 cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh quan tâm đến các điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Hội nghị đã nghe PGS.TS Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, báo cáo viên Trung ương giới thiệu quá trình xây dựng pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo và những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo PGS.TS Huỳnh Văn Tới, việc ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là một bước phát triển hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Luật hướng đến 4 mục tiêu: Đảm bảo tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đổi mới cơ chế quản lý nhà nước nhằm tạo sự thông thoáng, minh bạch, tạo cơ chế pháp lý đầy đủ; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo gắn với phát huy các giá trị dân chủ, văn minh, chủ nghĩa xã hội và góp phần thực hiện chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế...

So với Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo trước đây, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có 15 điểm mới liên quan đến việc mở rộng phạm vi chủ thể có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bổ sung một chương về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; mở rộng chủ thể đăng ký sinh hoạt tôn giáo; phân cấp công tác quản lý;...

Luật cũng quy định rõ hơn về cơ sở đào tạo tôn giáo và mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo; bổ sung nội dung phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; giảm bớt thủ tục hành chính trong đăng ký hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo tham gia sâu vào các hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo; tạo điều kiện hoạt động tôn giáo cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam;...

Luật xác định, tổ chức tôn giáo là pháp nhân phi thương mại; một số nội dung hoạt động chỉ cần thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thời gian công nhận là tổ chức tôn giáo; quy định rõ nội dung, trách nhiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Thanh Nga

.
.
;
.
.