Thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Cập nhật lúc 19:55, Thứ Sáu, 15/10/2021 (GMT+7)

(ĐN) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết, trong những năm qua, công tác kiểm tra giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh đã được thực hiện với mục tiêu: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường, đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác KTGS của Đảng một cách toàn diện và nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

 Thực hiện mục tiêu này, hằng năm Ban TVTU lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành kiểm tra định kỳ 2 đợt đối với 16/16 cấp ủy trực thuộc tỉnh về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng và tăng cường KTGS chuyên đề. Kết quả, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban TVTU đã KTGS chuyên đề 125 tổ chức Đảng và 72 cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý; các cấp ủy trực thuộc kiểm tra gần 80 ngàn lượt tổ chức Đảng và đảng viên về chấp hành nghị quyết, chỉ thị. UBKT các cấp tăng cường giám sát chuyên đề việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực đối với gần 3 ngàn tổ chức Đảng và đảng viên (trong đó hơn 63% là cấp ủy viên); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 300 tổ chức Đảng và đảng viên trên những lĩnh vực trọng tâm, có dư luận về công tác cán bộ, quy chế làm việc, phẩm chất đạo đức lối sống…

Qua đó, phát hiện 3 tổ chức Đảng có vi phạm, đã đề nghị thu hồi số tiến gần 74 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã tăng cường kiểm tra tài chính Đảng, phát hiện vi phạm, đề nghị thu hồi 4,5 tỷ đồng và truy thu 80 triệu đồng đảng phí. Đồng thời, xem xét kết luận KTGS, tham mưu Ban TVTU thi hành kỷ luật 1 ban thường vụ trực thuộc tỉnh và 10 đảng viên; đề nghị Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ 1 đảng viên diện Tỉnh ủy quản lý.

Quỳnh Trang

.
.
.
.
.