Luân chuyển, điều động cán bộ làm công tác kiểm tra

Cập nhật lúc 19:56, Thứ Sáu, 15/10/2021 (GMT+7)

(ĐN) - Thực hiện Thông báo số 312-TB/TW ngày 9-3-2010 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra giám sát (KTGS) và luân chuyển lãnh đạo ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp, từ năm 2011 đến nay, UBKT Tỉnh ủy đã thực hiện luân chuyển 5 cán bộ là kiểm tra viên và phó, trưởng phòng trực thuộc cơ quan UBKT Tỉnh ủy về giữ các chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các cấp ủy trực thuộc tỉnh.

Đồng chí Lê Thanh Thơ, nguyên Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được điều động về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2019, nay là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Đồng chí Lê Thanh Thơ, nguyên Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được điều động về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2019, nay là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy đã điều động 2 phó trưởng phòng về giữ các chức danh chủ nhiệm UBKT cấp ủy trực thuộc tỉnh; tiếp nhận 1 đồng chí từ cơ quan khác về làm lãnh đạo phòng trực thuộc UBKT Tỉnh ủy. Thời gian luân chuyển mỗi đồng chí từ 3-5 năm (có thể rút ngắn hoặc kéo dài thêm thời gian do yêu cầu thực tế nhưng không quá 2 năm). Mục đích của việc luân chuyển, điều động nhằm rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có điều kiện phát huy toàn diện năng lực, phẩm chất, tạo nguồn cán bộ cho cơ quan UBKT Tỉnh ủy và ngành Kiểm tra trong tỉnh. 

Dương An

.
.
.
.
.