Tỉnh đoàn: Nhiều hình thức học tập lý luận chính trị

Cập nhật lúc 04:53, Thứ Bảy, 18/01/2020 (GMT+7)

Thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 8-5-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018-2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng đề án, kế hoạch hằng năm để tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau.

Theo đó riêng trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã mở hàng chục lớp học tập lý luận chính trị cho gần 2 ngàn cán bộ Đoàn, hơn 189 ngàn đoàn viên và hơn 386 ngàn thanh niên tham gia học tập, qua đó góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc mở các lớp học tập trung để học tập lý luận chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn mở các lớp học tập thông qua hội nghị, tọa đàm trực tuyến; các cuộc thi tìm hiểu nghị quyết, chỉ thị của Đảng; biên soạn các tài liệu hỏi - đáp về nghị quyết, chỉ thị; tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi…

Thông qua các hình thức này giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có thêm nhiều kênh thông tin để học tập lý luận chính trị, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, gắn lý luận với hoạt động thực tiễn.

Quỳnh Trang

 

.
.
.
.
.