Tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020)

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Tích cực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Cập nhật lúc 04:53, Thứ Bảy, 18/01/2020 (GMT+7)

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 72 tổ chức cơ sở Đảng, với gần 5.800 đảng viên, sinh hoạt ở 5 loại hình khác nhau.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng khen thưởng các tập thể làm tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Ảnh:P.Hằng
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng khen thưởng các tập thể làm tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Ảnh:P.Hằng

Với sự tập trung lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các mặt công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh đề ra trong năm 2019.

* Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Cục Thuế tỉnh cho biết, để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Dân vận. Qua đó đã kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong công tác quản lý thu; kịp thời nắm bắt thông tin về những vấn đề tổ chức, cá nhân, người nộp thuế đặt ra để chỉ đạo xử lý. Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh thường xuyên chỉ đạo ngành thuế phải tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân để người dân, doanh nghiệp ngày càng nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp cho ngân sách nhà nước ngày một tốt hơn. Kết quả trong năm 2019, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 37.330 tỷ đồng, đạt 100,4% dự toán (tăng 113,5% so với năm trước).

Đồng chí Hoàng Thị Bích Hằng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết, trong năm 2019 Đảng ủy khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các mặt công tác, không xem nhẹ khâu nào. Nhất là đã tập trung củng cố các tổ chức cơ sở Đảng nên chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở được nâng lên, đủ sức lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị, góp phần cho Đảng bộ khối thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong năm qua.

Đồng chí Nguyễn Minh Thanh, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhận xét, trong năm 2019 các cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ khối đều có sự phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và của đơn vị mình. Trong đó, cấp ủy các cơ quan Đảng của tỉnh đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng. Tham mưu tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng một cách kịp thời. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên có sai phạm.

Cấp ủy Đảng trong các cơ quan quản lý nhà nước thì tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên làm tốt vai trò tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019. Thực hiện thu ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án do tỉnh quản lý. Chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai các giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Kết quả trong năm 2019, Đồng Nai là một trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cấp ủy Đảng trong cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Cấp ủy trong cơ quan khối nội chính, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị để lãnh đạo cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu cho tỉnh các giải pháp góp phần giữ vững an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Với sự nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nêu trên, các cơ quan, đơn vị trong Khối các cơ quan tỉnh đã góp phần đáng kể vào những thành tựu đạt được của tỉnh trong năm 2019. Nổi bật là kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao, GRDP tăng 9,05%; thu ngân sách vượt dự toán giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 112 triệu đồng. Nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

* Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Song song với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Các đồng chí Bí thư và Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao quyết định tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên ngành Thuế và Kho bạc Nhà nước cấp huyện về trực thuộc Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh và Đảng ủy Cục Thuế tỉnh, thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Các đồng chí Bí thư và Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao quyết định tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên ngành Thuế và Kho bạc Nhà nước cấp huyện về trực thuộc Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh và Đảng ủy Cục Thuế tỉnh, thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Văn Giới, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được Ban Thường vụ và cấp ủy cơ sở Đảng trong khối triển khai đầy đủ, kịp thời. Sau học tập, các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động nghiêm túc, đề ra giải pháp thực hiện cụ thể, thiết thực.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối cũng kịp thời có các văn bản hướng dẫn cấp ủy cơ sở tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Duy trì hoạt động Tổ Báo cáo viên và Tổ Cộng tác viên dư luận xã hội để thường xuyên nắm bắt các luồng ý kiến, tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức trước các sự kiện, vấn đề của đất nước, của tỉnh, phản ánh ngay với cấp ủy cấp mình và Đảng ủy khối để có định hướng tuyên truyền. Qua đó nâng cao sức “đề kháng” trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh còn chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Trong năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tiếp tục phân công các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng và chuyên viên các ban tham mưu của Đảng ủy khối dự, theo dõi và hướng dẫn sinh hoạt ở các chi bộ. Qua dự sinh hoạt chi bộ với cơ sở, Đảng ủy khối đã nắm bắt được tình hình cán bộ, đảng viên cũng như chấn chỉnh một số thiếu sót trong quá trình sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi.

Để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng rất quan tâm công tác Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên sai phạm để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng và góp phần làm trong sạch bộ máy. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lê Thanh Thơ cho biết, trong năm 2019 Đảng ủy khối đã tăng số lượng giám sát thường xuyên bằng phương pháp giám sát trực tiếp đối với các cấp ủy cơ sở và tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng, đảng viên. Qua đó đã chủ động nắm bắt kịp thời tình hình và lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng cơ sở.

Bên cạnh đó, Đảng ủy khối đã quan tâm xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh. Những nơi mất đoàn kết nội bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy khối chỉ đạo tập trung giải quyết. Những đảng viên vi phạm đã xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm. Kết quả trong năm 2019, toàn Đảng bộ khối có 25 đảng viên bị thi hành kỷ luật, giảm 10 trường hợp so với năm trước.

Phương Hằng

.
.
.
.
.