Để nhân sự cấp ủy thật sự là "ý Đảng lòng dân"

Cập nhật lúc 21:59, Thứ Ba, 31/12/2019 (GMT+7)

Trong những bước chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, công tác chuẩn bị nhân sự luôn là nội dung vô cùng quan trọng. Thực tế những năm vừa qua cho thấy, ở địa phương, đơn vị nào mà bí thư cấp ủy, tập thể cấp ủy quy tụ những con người đủ tâm, đủ tầm thì địa phương, đơn vị đó phát triển, đi lên, được nhân dân yêu quý, tin theo, còn ngược lại sẽ mất niềm tin nơi dân, phong trào địa phương, đơn vị sẽ đi xuống. Vì vậy, sự thận trọng, kỹ lưỡng trong công tác nhân sự cho đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là thật sự cần thiết.

Để đảm bảo chất lượng cấp ủy, việc giới thiệu cán bộ ứng cử tham gia cấp ủy phải thực hiện theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 11-QĐi/TU ngày 24-4-2018 của Ban TVTU về tiêu chuẩn cán bộ, lãnh đạo quản lý; Kế hoạch số 290-KH/TU ngày 2-8-2019 của Ban TVTU về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 6-12-2019 về một số nội dung công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Quan điểm của Ban TVTU được thể hiện xuyên suốt trong Kế hoạch số 290-KH/TU và Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 6-12-2019 là khi tiến hành công tác nhân sự đại hội Đảng bộ cơ sở, đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 phải dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành, Ban TVTU, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Quán triệt quan điểm đó, các cơ quan tham mưu cho cấp ủy về công tác nhân sự cần chú trọng phát hiện, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy những nhân tố mới, có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng, phải kinh qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Cần đẩy mạnh công tác rà soát, thẩm định, sàng lọc, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết nội bộ, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám lên án, đấu tranh.

 Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền” trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy.

Cấp ủy cấp trên cần chủ động, kịp thời nắm tình hình cơ sở, nơi nào có vấn đề phức tạp về nhân sự đại hội kịp thời kiểm tra làm rõ. Tập trung kiểm tra, xác minh, kết luận kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất là những đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội Đảng vừa để bảo vệ cán bộ, vừa phát hiện kịp thời để giúp các cấp ủy làm tốt công tác cán bộ đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo đúng quy định.

Nhằm chống phá đại hội Đảng, các thế lực phản động, thù địch hiện đang ráo riết tuyên truyền, đăng tải trên mạng xã hội những bài viết vu khống nhằm bêu rếu, hạ uy tín của cán bộ, làm cho xấu - tốt, thật - giả lẫn lộn. Điều này ít nhiều làm cho người dân và cả cán bộ, đảng viên hoang mang. Vậy nên, hơn lúc nào hết, các cấp ủy cần phải kiên quyết bảo vệ cán bộ, chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả những hoạt động chống phá công tác nhân sự của các tổ chức phản động và phần tử cơ hội, bất mãn chính trị.

Để đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp, để nhân sự cấp ủy thật sự là “ý Đảng lòng dân” ngoài sự nỗ lực, trách nhiệm, công tâm, khách quan của cấp ủy các cấp, thiết nghĩ, cán bộ cũng cần phải thể hiện trách nhiệm cá nhân bằng cả sự tự trọng của mình, rằng hãy tự giác không ứng cử, không nhận đề cử nếu bản thân thấy không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, uy tín, năng lực, sức khỏe.

         TS.Vũ Thị Nghĩa (Trường Chính trị tỉnh)

.
.
;
.
.