H.Long Thành: Có 98 cộng đồng học tập

Cập nhật lúc 20:44, Thứ Hai, 12/10/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Thực hiện đề án xây dựng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn H.Long Thành đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong 4 năm (2016-2020), H.Long Thành có 36.020 gia đình đăng ký xây dựng gia đình học tập, đạt 63,7% tổng số gia đình toàn huyện, xét công nhận được 30.594 gia đình đạt chuẩn gia đình học tập. Có 26 dòng họ học tập; 98 cộng đồng học tập và 136 đơn vị học tập, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số dòng họ, cộng đồng, đơn vị của toàn huyện.

H.Long Thành đã chọn 2 đơn vị gồm Công an huyện và xã Tam An làm thí điểm xây dựng mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Đến thời điểm hiện tại, có 397/397 gia đình đạt gia đình học tập; 2 dòng họ học tập, 1 cộng đồng học tập. Các mô hình đã góp phần tích cực nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giúp người lao động có công ăn việc làm ổn định; đồng thời giúp cho các em đã bỏ học và có nguy cơ bỏ học được trở lại trường tiếp tục con đường học vấn.

Quang Nhật

.
.
;
.
.