80% gia đình được tiếp cận thông tin giáo dục đời sống gia đình

Cập nhật lúc 20:45, Thứ Hai, 07/09/2020 (GMT+7)

Thực hiện công tác giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, hiện Đồng Nai có 80% gia đình được tiếp cận thông tin giáo dục đời sống gia đình; 80% học sinh và sinh viên được tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình.

Toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách về hôn nhân - gia đình và bình đẳng giới; hoàn thành mục tiêu nâng cao năng lực của gia đình trong phát triển kinh tế, ứng phó với thiên tai và khủng hoảng kinh tế. Hiện, có 95% hộ gia đình được cung cấp thông tin về chính sách, phúc lợi xã hội; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 1,5%/năm. Giảm mỗi năm từ 20-25% gia đình ở nhà tạm...

Theo Sở VH-TTDL, công tác gia đình hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Quá trình hội nhập quốc tế đã có sự tác động không nhỏ của các dòng văn hóa ngoại lai đang ảnh hưởng tiêu cực đến các giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt. Tệ nạn xã hội ngày càng xâm nhập vào các gia đình, tình trạng bạo lực, ly hôn vẫn chiếm tỷ lệ khá cao. Đặc biệt, nguồn kinh phí đầu tư cho lĩnh vực gia đình còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; công tác vận động xã hội hóa còn gặp nhiều khó khăn.

Ly Na

.
.
;
.
.