Hơn 1,5 ngàn tỷ đồng phát triển liên kết trong sản xuất nông nghiệp

Cập nhật lúc 16:39, Thứ Hai, 18/10/2021 (GMT+7)

(ĐN) – UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 12767/KH-UBND ngày 18-10 về phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Chuỗi liên kết sản xuất, chế biến ca cao xuất khẩu tại H.Định Quán
Chuỗi liên kết sản xuất, chế biến ca cao xuất khẩu tại H.Định Quán

Đây là kế hoạch nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản thực hiện hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững. Đồng thời, phát triển các chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ; gắn công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản với vùng sản xuất lớn, tập trung. Qua đó, góp phần thực hiện thành công tác cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

Cụ thể, đến năm 2025, tỷ lệ giá trị sản lượng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được tiêu thụ dưới hình thức liên kết, hợp tác đạt tối thiểu 50% giá trị sản lượng sản phẩm toàn ngành. Toàn tỉnh có thêm 84 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được phê duyệt, hỗ trợ; phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 200 chuỗi liên kết do chủ thể liên kết thực hiện ngoài hỗ trợ của Nhà nước.

Để thực hiện kế hoạch trên, nhiều giải pháp sẽ được triển khai đồng bộ như: tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về chính sách khuyến khích, phát triển hợp tác, liên kết; hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng, triển khai các dự án liên kết; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất đủ năng lực tham gia thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ; quảng bá, xúc tiến thương mại phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm các chuỗi liên kết; triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ; hoàn thiện kết cấu hạ tầng vùng sản xuất...

Sở NN-PTNT được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai kế hoạch trên. Tổng kinh phí thực hiện hơn 1, 5 ngàn tỷ đồng.

Bình Nguyên

 

.
.
;
.
.