Khu công nghiệp 50ha trở lên phải thành lập đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành

Cập nhật lúc 21:09, Thứ Hai, 06/07/2020 (GMT+7)

Đây là đề xuất của Bộ Công an tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Dự thảo nêu rõ về quy định thành lập đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành. Theo đó, ngoài các cơ sở phải lập đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành theo quy định tại Khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy thì tại các cơ sở là: Kho dự trữ quốc gia; kho dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ có trữ lượng 100 ngàn m3 trở lên, kho tồn chứa khí hóa lỏng và các sản phẩm khí hóa lỏng có trữ lượng 10 ngàn m3 trở lên, cơ sở sản xuất sản phẩm hóa dầu có tổng sản lượng 200 ngàn tấn/năm trở lên; nhà máy thủy điện có công suất từ 300MW trở lên, nhà máy điện hạt nhân, nhà máy nhiệt điện có công suất từ 200MW trở lên; cơ sở sản xuất giấy 35 ngàn tấn/năm trở lên, cơ sở sản xuất phân đạm 180 ngàn tấn/năm trở lên; khu công nghiệp có diện tích từ 50ha trở lên và khu công nghệ cao phải lập đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

Chinhphu.vn

.
.
;
.
.