Phê bình, kiểm điểm trách nhiệm trong việc chậm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Cập nhật lúc 11:58, Thứ Bảy, 16/05/2020 (GMT+7)

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc các Sở: LĐ-TBXH, Tài chính và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc phê bình, kiểm điểm trách nhiệm trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ 6 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận gạo từ ATM gạo nghĩa tình trên địa bàn TP.Long Khánh (ảnh: V.Tuyên).
Người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận gạo từ ATM gạo nghĩa tình trên địa bàn TP.Long Khánh (ảnh: V.Tuyên).

Theo đó, ngày 5-5-2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch để thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo để trình UBND tỉnh thông qua Sở LĐ-TBXH và thực hiện chi hỗ trợ các đối tượng trên trước ngày 15-5-2020.

Tuy nhiên, đến nay các huyện, thành phố, Sở LĐ-TBXH chưa hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ mà Chủ tịch UBND tỉnh đã giao.

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình và kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở LĐ-TBXH, Giám đốc Sở Tài chính trong việc phối hợp, thống nhất ý kiến tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 4979/KH-UBND ngày 5-5-2020 dẫn đến việc phải sửa đổi, bổ sung kế hoạch làm cho tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch bị gián đoạn.

Phê bình và kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong việc chậm trễ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các huyện, thành phố kiểm điểm trách nhiệm đến từng cá nhân, phòng, ban chậm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20-6-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại địa phương trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Sở LĐ-TBXH để chi hỗ trợ các đối tượng trước ngày 20-5-2020.

Yêu cầu Giám đốc Sở LĐ-TBXH, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết chế độ hỗ trợ, trình UBND tỉnh trước ngày 20-5.

An Yên

.
.
;
.
.