Tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt

Cập nhật lúc 08:48, Thứ Hai, 15/04/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai cho biết, trong thời gian qua hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác thanh toán, tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt; đáp ứng kịp thời và đầy đủ lượng tiền mặt và cơ cấu các loại tiền phục vụ sản xuất và lưu thông hàng hóa. Công tác tiền tệ kho quỹ được bảo đảm an toàn.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 6 đơn vị tham gia trực tiếp hệ thống thanh toán liên ngân hàng, 1 đơn vị tham gia thanh toán qua tài khoản tập trung và 3 đơn vị thực hiện nộp, rút tiền mặt thông qua tài khoản thanh toán điện tử liên ngân hàng...

Hoàng Hải

.
.
;
.
.