Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Mỹ

Cập nhật lúc 20:34, Thứ Hai, 15/04/2019 (GMT+7)

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND về việc giao đất tại xã Xuân Mỹ (huyện Cẩm Mỹ) cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sử dụng vào mục đích đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Mỹ.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định thu hồi diện tích 258,8m2 đất do UBND xã Xuân Mỹ quản lý và chấp thuận giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Mỹ tại xã Xuân Mỹ. Vị trí, ranh giới và diện tích khu đất được xác định theo trích lục và trích thửa đất bản đồ địa chính số 4593/2018 tỷ lệ 1/500 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh Cẩm Mỹ thực hiện ngày 17-9-2018.

Quyết định cũng nêu rõ: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất theo tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt. Sau khi hoàn thành việc đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Mỹ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm bàn giao cho UBND huyện Cẩm Mỹ quản lý, sử dụng lâu dài.

P.V

.
.
;
.
.