Thủ tướng sẽ gặp gỡ công nhân lao động kỹ thuật cao

Cập nhật lúc 20:45, Thứ Hai, 15/04/2019 (GMT+7)

Theo tin từ Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chương trình Thủ tướng gặp gỡ công nhân lao động kỹ thuật cao năm 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 5-5 tại TP.Hồ Chí Minh.

Với chủ đề: “Công nhân kỹ thuật cao - động lực phát triển đất nước”, diễn đàn lần này xoay quanh 5 nhóm vấn đề chính: Những chính sách của doanh nghiệp đối với lực lượng công nhân kỹ thuật cao; Những chính sách của địa phương trong việc phát triển nguồn nhân lực có kỹ thuật cao; Đề xuất của công nhân, lao động có kỹ thuật cao đối với Chính phủ trong việc ban hành chính sách để tạo động lực phát triển bản thân; Cần làm gì để những lao động bình thường trở thành công nhân kỹ thuật cao; Tâm tư, nguyện vọng của chính những công nhân kỹ thuật cao để có thể đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của doanh nghiệp, của địa phương và đất nước.

Để Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành liên quan có thêm thông tin trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến lực lượng công nhân lao động kỹ thuật cao, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương; Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn, vận động công nhân lao động đặt câu hỏi với Thủ tướng theo 5 nhóm vấn đề chính nêu trên. Nội dung câu hỏi đề nghị gửi về địa chỉ email: gapgothutuong@laodong.vn (từ nay đến 11 giờ ngày 3-5).

Đối với các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai và Công đoàn các ngành trung ương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, ngoài việc hướng dẫn công nhân lao động gửi câu hỏi về địa chỉ trên, cần chủ động tập hợp câu hỏi của công nhân, tìm các câu hỏi có tính đại diện của địa phương mình, phân loại câu hỏi theo nhóm vấn đề và gửi về địa chỉ trên trước ngày 20-4.             

P.V

.
.
;
.
.