Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về trật tự xây dựng

Cập nhật lúc 21:36, Thứ Sáu, 12/04/2019 (GMT+7)

(ĐN)- UBND tỉnh vừa có chỉ thị về tăng tường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa (cấp huyện) tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn về quản lý, cấp phép xây dựng; công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng; tổ chức kiểm tra công trình xây dựng lấn chiếm đất công, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, hành lang an toàn giao thông, hành lang điện; vận động người dân tháo dỡ công trình vi phạm, những trường hợp không chấp hành thực hiện nghiêm việc cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn mình quản lý trên nguyên tắc: Tất cả các công trình xây dựng đều phải được kiểm tra từ khi khởi công đến khi hoàn thành, kể cả các công trình do các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức thẩm định, cấp phép; xử lý chủ tịch UBND cấp xã, trưởng phòng quản lý đô thị hoặc kinh tế và hạ tầng, các cán bộ dưới quyền được giao quản lý để xảy ra tình trạng vi phạm.

Sở Xây dựng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý quy hoạch xây dựng; xử lý nghiêm những công trình thi công xây dựng không đảm bảo quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường; tăng cường giám sát các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành như Tài nguyên - môi trường, Kế hoạch - đầu tư, Giao thông - vận tải, Nông nghiệp - phát triển nông thôn, Văn hóa - thể thao và du lịch, Công an tỉnh… phối hợp chặt với UBND cấp huyện để kịp thời xử lý các vấn đề liên quan nhằm chấn chỉnh việc quản lý xây dựng.

Khắc Giới

.
.
;
.
.