Sở VHTT-DL công bố sáp nhập các đơn vị trực thuộc

Cập nhật lúc 17:49, Thứ Bảy, 02/03/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Ngày 2-3, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch (VHTT-DL) đã tổ chức lễ công bố các quyết định của UBND tỉnh phê duyệt đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

 

Giám đốc Sở
Giám đốc Sở VHTT-DL Lê Kim Bằng trao quyết định bổ nhiệm ông Lưu Văn Du đảm nhận vị trí Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai.

 

Theo đó, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đồng Nai và Đoàn Ca múa nhạc Đồng Nai được hợp nhất thành Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai do bà Đồng Thị Quế Anh (Phó giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đồng Nai) làm giám đốc. Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Đồng Nai được hợp nhất thành Trung tâm Văn hóa - điện ảnh Đồng Nai do bà Tôn Thị Thanh Tình (Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh) làm Giám đốc. Ban Quản lý di tích tỉnh được sáp nhập vào Bảo tàng Đồng Nai do ông Lưu Văn Du (Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai) làm Giám đốc.

 

Các quyết định hợp nhất, sáp nhập các đơn vị trực thuộc Sở VHTT-DL của UBND tỉnh có hiệu từ ngày 28-2-2019.

 

Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Lê Kim Bằng trao quyết định bổ nhiệm bà Đồng Thị Quế Anh, Phó giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đồng Nai làm giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai. (ảnh: Văn Truyên).
Giám đốc Sở VHTT-DL Lê Kim Bằng trao quyết định bổ nhiệm bà Đồng Thị Quế Anh làm Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.

Sở VHTT-DL cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thành (Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Đồng Nai) giữ chức Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình tỉnh từ ngày 1-3-2019.

Như vậy, từ 11 đơn vị trực thuộc, sau khi sáp nhập, hợp nhất, hiện Sở VHTT-DL còn 8 đơn vị trực thuộc. Trước đó, vào tháng 1-2019, Sở VHTT-DL cũng đã tổ chức lễ công bố quyết định của UBND tỉnh phê duyệt đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và các quyết định về công tác cán bộ của Sở theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Trung ương.

Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Lê Kim Bằng trao quyết định bổ nhiệm bà Tôn Thị Thanh Tình, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh làm Giám đốc Trung tâm Văn hóa - điện ảnh Đồng Nai. (ảnh: Văn Truyên).
Giám đốc Sở VHTT-DL Lê Kim Bằng trao quyết định bổ nhiệm bà Tôn Thị Thanh Tình làm Giám đốc Trung tâm Văn hóa - điện ảnh Đồng Nai

 

Theo đó, Sở VHTT-DL đã sáp nhập 5 phòng chuyên môn thành 2 phòng, qua đó giảm 3 đầu mối. Cụ thể, 3 phòng: Quản lý Văn hóa, Quản lý Du lịch và Quản lý Thể dục - thể thao được sáp nhập thành Phòng Quản lý Văn hóa - thể thao và du lịch; 2 phòng: Tổ chức - pháp chế và Văn phòng Sở được sáp nhập thành Phòng Tổ chức hành chính.

Tin và ảnh: Võ Tuyên

 

.
.
;
.
.