Hội Cựu chiến binh tỉnh hợp nhất các ban chuyên môn

Cập nhật lúc 16:09, Thứ Tư, 13/03/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Ngày 13-3, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh đã công bố và trao quyết định về việc hợp nhất các ban, văn phòng theo Kết luận số 735-KL/TU ngày 31-1-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Dương Hòa Hiệp trao quyết định điều động cán bộ nhận nhiệm vụ mới sau hợp nhất.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Dương Hòa Hiệp trao quyết định điều động cán bộ nhận nhiệm vụ mới

Theo đó, từ 3 ban chuyên môn và văn phòng, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã hợp nhất thành văn phòng và 1 ban chuyên môn là Ban Công tác xây dựng Hội (trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức – chính sách, Ban Kinh tế). Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng công bố quyết định điều động cán bộ nhận nhiệm vụ mới sau hợp nhất.

Đăng Tùng

.
.
;
.
.