Toàn tỉnh có 78.047 đảng viên

Cập nhật lúc 22:38, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Theo thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến ngày 10-9-2018 toàn Đảng bộ có 755 tổ chức cơ sở Đảng, bao gồm 369 chi bộ cơ sở và 386 Đảng bộ cơ sở (với 3.673 chi bộ trực thuộc), tăng 3 tổ chức cơ sở Đảng so với cuối năm 2017.

Từ đầu năm đến nay các tổ chức cơ sở Đảng cũng kết nạp được 2.270 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 2,98% so với tổng số đảng viên cuối năm 2017, nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh là 78.047 đảng viên (trong đó có 29.373 đảng viên nữ, 4.650 đảng viên dự bị). Bên cạnh đó, trong năm đã thành lập được 18 chi bộ ấp, khu phố có cấp ủy. Như vậy, đã có 925/962 ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh có cấp ủy, đạt tỷ lệ 96,15%, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra (mục tiêu nghị quyết Tỉnh ủy là năm 2018 đạt 95%).

Do tỷ lệ kết nạp đảng viên mới vẫn còn chậm (0,44%) so với cùng kỳ năm 2017, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để nắm tình hình và tháo gỡ những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới, đồng thời chỉ đạo một số nội dung cần tập trung nhằm đảm bảo những tháng còn lại của năm 2018 đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Hà Lam

.
.
;
.
.