Xử lý dứt điểm tình trạng bến thủy nội địa kinh doanh vật liệu xây dựng không phép

Cập nhật lúc 22:47, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)

(ĐN)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có thông báo kết luận tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 20-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc bơm, hút cát trái phép trên sông còn diễn biến phức tạp, hoạt động ngày càng tinh vi gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm tra; một số địa phương chưa quản lý chặt chẽ việc khai thác khoáng sản; một số quy định, văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản còn bất cập gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm tra, xử lý một số hành vi vi phạm…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan liên quan trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo và thực hiện một số nội dung như: tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị 14-CT/TU và các quy định của pháp luật về khai thác và kinh doanh khoáng sản; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa, các mỏ, điểm khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng cho phù hợp tình hình thực tế; công khai quy hoạch và việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng tạo điều kiện cho người dân theo dõi, giám sát, đồng thời xử lý dứt điểm tình trạng các bến thủy nội địa kinh doanh vật liệu xây dựng không phép dọc các tuyến sông trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần kịp thời điều chỉnh, rà soát, bổ sung những quy định, nội dung còn bất cập, chưa đầy đủ nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, hiệu quả và phù hợp tình hình thực tế trong công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản.

N.H

.
.
;
.
.