Cấp phép cho 109 tổ chức và cá nhân nước ngoài đến Đồng Nai làm việc

Cập nhật lúc 22:08, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ, trong 9 tháng của năm 2018, sở tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết 52 hồ sơ thủ tục hành chính cấp phép cho 52 cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài; 63 cán bộ công chức, viên chức đi nước ngoài giải quyết việc riêng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Ngoài ra, sở còn xử lý 668 hồ sơ cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài thuộc thẩm quyền của sở.

Sở Ngoại vụ cũng cấp phép cho 109 tổ chức, cá nhân nước ngoài đến làm việc tại tỉnh.

Đặng Công

.
.
;
.
.