Quán triệt các văn bản mới của Trung ương

Cập nhật lúc 16:10, Thứ Ba, 29/05/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Sáng 29-5, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.(Ảnh:Khánh Lộc)
Quang cảnh hội nghị.(Ảnh:Khánh Lộc)

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai Chỉ thị 18-CT/TW ngày 10-1-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10-1-2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20-1-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quyết định số 124-QĐ/TW ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quy định 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định 109-QĐ/TW ngày 3-1-2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.(Ảnh:Khánh Lộc)

Để thực hiện từng nội dung trên nghiêm túc, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có các chỉ thị, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện tốt các văn bản mới của Trung ương; xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai phù hợp thực tế từng địa phương, đơn vị.

.

Tin,ảnh: Phương Hằng - Khánh Lộc

.
.
;
.
.