Nâng cao đời sống văn hóa nông thôn

Cập nhật lúc 15:30, Thứ Ba, 29/05/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Sáng 29-5, Trường đại học Đồng Nai đã tổ chức hội thảo khoa học với nội dung xoay quanh đề tài “Thực trạng và giải pháp xây dựng đời sống văn hóa nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020 và định hướng 2030”.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết chủ trì buổi hội thảo
Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết chủ trì buổi hội thảo

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết, giảng viên Khoa Tổng hợp Trường đại học Đồng Nai, chủ nhiệm đề tài, cho biết với mục đích đánh giá thực trạng đời sống văn hóa nông thôn hiện nay và đề xuất những giải pháp, đề tài nghiên cứu sẽ góp phần giải quyết hài hòa các mối quan hệ phát triển giữa nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn. Đây cũng là nhiệm vụ mang tính chiến lược đặc biệt quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tỉnh Đồng Nai.

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo
Các đại biểu phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, Ban Tổ chức cũng đã nhận được nhiều tham luận liên quan đến tình hình xây dựng đời sống văn hóa nói chung, đời sống văn hóa nông thôn nói riêng; kinh nghiệm xây dựng cơ sở vật chất thiết yếu, thiết chế văn hóa trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã đưa ra những khó khăn trong quá trình xây dựng thiết chế văn hóa cũng như việc duy trì hoạt động của các thiết chế văn hóa nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa nông thôn. Nhiều ý kiến cũng đã đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa nông thôn, như: đầu tư con người, trang thiết bị, tăng kinh phí hoạt động cho các nhà văn hóa ấp, khu phố để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân ở nông thôn.

Với vai trò chủ nhiệm đề tài, chủ trì buổi hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến phát biểu tại hội thảo. Ông Quyết cho biết, ban Tổ chức hội thảo sẽ ghi nhận, bổ sung và hoàn thiện đề tài.

Nga Sơn

.
.
;
.
.