Cơ hội giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ

Cập nhật lúc 10:45, Thứ Tư, 25/04/2018 (GMT+7)

(ĐN) - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp vừa ký ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 22 -3-2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế, xã hội tỉnh giai đoạn 2018- 2020.

Thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ sẽ được học nghề, giải quyết việc làm theo đề án
Thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ sẽ được học nghề, giải quyết việc làm theo đề án.

Theo đề án, hàng năm sẽ đào tạo nghề cho khoảng 2.700 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên tình nguyện; trong số đó có 90% người sau học nghề có việc làm và phấn đấu đến năm 2020 sẽ dạy nghề cho từ 13.000 - 13.700 người thuộc đối tượng nêu trên.  

Hàng năm, tỉnh Đồng Nai có khoảng 3.000 thanh niên nhập ngũ và cũng đón hàng ngàn lượt bộ đội xuất ngũ về địa phương. Việc ban hành đề án là cần thiết, tạo cơ hội và đáp ứng yêu cầu giải quyết việc làm cho họ nhằm tạo nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương

Đề án cũng xác định quan điểm Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên tình nguyện… là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, Đoàn thanh niên và của cả hệ thống chính trị các cấp. Hiện nay, đề án đang được các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện

Hữu Thủy

.
.
;
.
.