DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Cập nhật lúc 15:31, Thứ Tư, 30/09/2015 (GMT+7)
Thai Bao.jpg
Họ và tên: THÁI BẢO
Ngày tháng năm sinh: 27/06/1974
Đơn vị công tác: Huyện ủy Thống Nhất
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 25/07/1999
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cử nhân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ XDĐ, CN Khoa học Lịch sử, CN Công tác tư tưởng
 
 
Le Kim Bang.jpg
Họ và tên: LÊ KIM BẰNG
Ngày tháng năm sinh: 25/07/1967
Đơn vị công tác: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở
Ngày vào Đảng chính thức: 03/11/1995
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: ĐH Văn hóa, CN Triết
 
 
Huynh Thanh Binh.jpg
Họ và tên: HUỲNH THANH BÌNH
Ngày tháng năm sinh: 01/09/1964
Đơn vị công tác: Cục Hải quan Đồng Nai
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Phó Cục trưởng Cục Hải quan
Ngày vào Đảng chính thức: 13/04/1997
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
 
 
nguyen phu cuong-1.jpg
Họ và tên: NGUYỄN PHÚ CƯỜNG
Ngày tháng năm sinh: 19/06/1967
Đơn vị công tác: UBND Tỉnh Đồng Nai
Chức vụ: UV dự khuyết TW Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày vào Đảng chính thức: 05/07/1996
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLKT, CN Tài chính công nghiệp
 
 
Nguyen Quoc Cuong 01.jpg
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC CƯỜNG
Ngày tháng năm sinh: 11/03/1962
Đơn vị công tác: Huyện ủy Long Thành
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 08/04/1993
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế, CN CNXHKH
 
 
Vo Van Chanh.jpg
Họ và tên: VÕ VĂN CHẮNH
Ngày tháng năm sinh: 20/03/1963
Đơn vị công tác: UBND tỉnh Đồng Nai
Chức vụ: UVTV.TU - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày vào Đảng chính thức: 04/10/1994
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư Trắc địa
 
 
Le Van Danh.jpg
Họ và tên: LÊ VĂN DÀNH
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1962
Đơn vị công tác: Thành ủy Biên Hòa
Chức vụ: UVTV.TU - Bí thư Thành ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 22/02/1986
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLHCC, CN Luật
 
 
Cao Tien Dung.bmp
Họ và tên: CAO TIẾN DŨNG
Ngày tháng năm sinh: 27/02/1972
Đơn vị công tác: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Phó Giám đốc Sở
Ngày vào Đảng chính thức: 29/07/2003
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cử nhân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLHCC, CN QTKD, Kỹ sư Xây dựng
 
 
Pham Minh Dao.jpg
Họ và tên: PHẠM MINH ĐẠO
Ngày tháng năm sinh: 14/08/1958
Đơn vị công tác: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày vào Đảng chính thức: 30/09/1994
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLNN, Kỹ sư Kinh tế Nông nghiệp
 
 
Nguyen Huu Dinh.jpg
Họ và tên: NGUYỄN HỮU ĐỊNH
Ngày tháng năm sinh: 24/05/1977
Đơn vị công tác: Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối
Ngày vào Đảng chính thức: 08/08/2003
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ HCC, ĐH QTKD; CN chuyên ngành công tác tổ chức
 
 
Quach Huu Duc.jpg
Họ và tên: QUÁCH HỮU ĐỨC
Ngày tháng năm sinh: 07/12/1960
Đơn vị công tác: Huyện ủy Nhơn Trạch
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 22/09/1991
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLGD, CN Sư phạm
 
 
Huynh Le Giang.jpg
Họ và tên: HUỲNH LỆ GIANG
Ngày tháng năm sinh: 07/04/1966
Đơn vị công tác: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở
Ngày vào Đảng chính thức: 03/02/2000
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QL Giáo dục, CN sinh học
 
 
Pham Xuan Ha.jpg
Họ và tên: PHẠM XUÂN HÀ
Ngày tháng năm sinh: 15/09/1965
Đơn vị công tác: Văn phòng Tỉnh ủy
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 05/02/1989
Trình độ học vấn: 10/10
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết, Đại học Kinh tế ngoại thương, CN Triết
 
 
Hoang Thi Bich Hang.bmp
Họ và tên: HOÀNG THỊ BÍCH HẰNG
Ngày tháng năm sinh: 03/01/1971
Đơn vị công tác: Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Nai
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
Ngày vào Đảng chính thức: 03/06/2004
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông nghiệp
 
 
Nguyen Hoa Hiep.jpg
Họ và tên: NGUYỄN HÒA HIỆP
Ngày tháng năm sinh: 24/01/1967
Đơn vị công tác: Sở Công thương Đồng Nai
Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương
Ngày vào Đảng chính thức: 05/12/1999
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QL Kinh tế, CN Kinh tế
 
 
Huynh Minh Hoan.jpg
Họ và tên: HUỲNH MINH HOÀN
Ngày tháng năm sinh: 27/07/1958
Đơn vị công tác: Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở
Ngày vào Đảng chính thức: 02/10/1986
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II
 
 
Nguyen Thi Hoang.jpg
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀNG
Ngày tháng năm sinh: 16/04/1972
Đơn vị công tác: Huyện ủy Cẩm Mỹ
Chức vụ: TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 01/09/2004
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý KH&CN, CN Sinh học, CN Công nghệ thông tin
 
 
Huynh Van Hong.jpg
Họ và tên: HUỲNH VĂN HỒNG
Ngày tháng năm sinh: 04/09/1962
Đơn vị công tác: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Chức vụ: UVTV.TU - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Ngày vào Đảng chính thức: 16/06/1988
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, CN Xây dựng Đảng và CQNN
 
 
Nguyen Minh Hung.jpg
Họ và tên: NGUYỄN MINH HÙNG
Ngày tháng năm sinh: 10/05/1958
Đơn vị công tác: Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Đồng Nai
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở
Ngày vào Đảng chính thức: 29/09/1988
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cử nhân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLHCC, CN Luật
 
 
Nguyen Quoc Hung.jpg
Họ và tên: NGUYỄN QUÓC HÙNG
Ngày tháng năm sinh: 09/10/1961
Đơn vị công tác: Sở Tài chính Đồng Nai
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài chính
Ngày vào Đảng chính thức: 30/04/1987
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, CN Kinh tế công nghiệp, CN Kế toán tài chính
 
 
Nguyen Son Hung.jpg
Họ và tên: NGUYỄN SƠN HÙNG
Ngày tháng năm sinh: 20/02/1965
Đơn vị công tác: UBND huyện Trảng Bom
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 20/05/1993
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLHCC, CN Văn, CN Xây dựng Đảng và CQNN
 
 
Bui Quang Huy.jpg
Họ và tên: BÙI QUANG HUY
Ngày tháng năm sinh: 02/02/1964
Đơn vị công tác: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 15/10/1995
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: CN SP; CN Báo chí; CN Công tác tư tưởng
 
 
Nguyen Van Kim.jpg
Họ và tên: NGUYỄN VĂN KIM
Ngày tháng năm sinh: 19/08/1961
Đơn vị công tác: Công an tỉnh Đồng Nai
Chức vụ: TUV - UVTV Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh
Ngày vào Đảng chính thức: 03/06/1985
Trình độ học vấn: 10/10
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Điều tra, CN Luật
 
 
Huynh Thanh Liem.jpg
Họ và tên: HUỲNH THANH LIÊM
Ngày tháng năm sinh: 16/03/1966
Đơn vị công tác: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Chức vụ: TUV - Phó Bí thư Đảng ủy - Chính ủy BCH Quân sự tỉnh
Ngày vào Đảng chính thức: 01/03/1993
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: CN Xây dựng Đảng và CQNN
 
 
TrinhTuanLiem.jpg
Họ và tên: TRỊNH TUẤN LIÊM
Ngày tháng năm sinh: 26/07/1959
Đơn vị công tác: Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đồng Nai
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Phó Giám đốc Sở
Ngày vào Đảng chính thức: 06/11/1987
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường
 
 
Le Thi Ngoc Loan.jpg
Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC LOAN
Ngày tháng năm sinh: 19/12/1979
Đơn vị công tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Ngày vào Đảng chính thức: 19/08/2001
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: ĐH Thương mại
 
 
Huynh Van Luu.jpg
Họ và tên: HUỲNH VĂN LƯU
Ngày tháng năm sinh: 26/10/1961
Đơn vị công tác: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Viện trưởng Viện kiểm sát
Ngày vào Đảng chính thức: 05/07/1986
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cử nhân
Trình độ chuyên môn: CN Luật
 
 
Huynh Tien Manh.jpg
Họ và tên: HUỲNH TIẾN MẠNH
Ngày tháng năm sinh: 23/07/1965
Đơn vị công tác: Công an tỉnh Đồng Nai
Chức vụ: UVTV.TU - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh
Ngày vào Đảng chính thức: 05/10/1991
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Điều tra, CN Luật, CN chính trị học
 
 
Nguyen Hong Minh.jpg
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG MINH
Ngày tháng năm sinh: 26/06/1958
Đơn vị công tác: Huyện ủy Tân Phú
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 19/11/1981
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: CN Chính trị
 
 
Nguyen Van Nai.jpg
Họ và tên: NGUYỄN VĂN NẢI
Ngày tháng năm sinh: 08/06/1960
Đơn vị công tác: Thị ủy Long Khánh
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 26/03/1983
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác tư tưởng, CN Chính trị, CN Kinh tế chuyên ngành NSNN
 
 
Nguyen Van Nam.jpg
Họ và tên: NGUYỄN VĂN NAM
Ngày tháng năm sinh: 01/10/1966
Đơn vị công tác: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Chức vụ: UVTV.TU - Phó Bí thư Đảng ủy - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh
Ngày vào Đảng chính thức: 01/11/1986
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: ĐH Khoa học Quân sự
 
 
Ho Van Nam.jpg
Họ và tên: HỒ VĂN NĂM
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1961
Đơn vị công tác: Ban Nội chính Tỉnh ủy
Chức vụ: UVTV.TU - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 03/02/1988
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cử nhân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLNN, CN Chính trị, CN Luật
 
 
Dang Minh Nguyet.jpg
Họ và tên: ĐẶNG MINH NGUYỆT
Ngày tháng năm sinh: 23/03/1977
Đơn vị công tác: Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 08/08/2003
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng đảng, ĐH QTKD; CN chuyên ngành tổ chức
 
 
Lam Van Nghia.jpg
Họ và tên: LÂM VĂN NGHĨA
Ngày tháng năm sinh: 05/04/1958
Đơn vị công tác: Huyện ủy Vĩnh Cửu
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 26/11/1986
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Kỹ sư Sinh hóa, CN Kinh tế
 
 
Dao Van Phuoc.jpg
Họ và tên: ĐÀO VĂN PHƯỚC
Ngày tháng năm sinh: 28/11/1965
Đơn vị công tác: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 12/12/1989
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: CN Luật
 
 
pham van ru-1.jpg
Họ và tên: PHẠM VĂN RU
Ngày tháng năm sinh: 15/10/1960
Đơn vị công tác: Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Chức vụ: UVTV.TU - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 02/04/1984
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cử nhân
Trình độ chuyên môn: CN Luật
 
 
Pham Van Sang.png
Họ và tên: PHẠM VĂN SÁNG
Ngày tháng năm sinh: 10/04/1958
Đơn vị công tác: Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày vào Đảng chính thức: 09/12/1985
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cử nhân
Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế
 
 
Ho Thanh Son.jpg
Họ và tên: HỒ THANH SƠN
Ngày tháng năm sinh: 14/02/1964
Đơn vị công tác: HĐND tỉnh Đồng Nai
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Ngày vào Đảng chính thức: 08/05/1992
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, CN Kinh tế chuyên ngành Kế hoạch hóa KTQD
 
 
Huynh Van Tinh.jpg
Họ và tên: HUỲNH VĂN TỊNH
Ngày tháng năm sinh: 22/03/1962
Đơn vị công tác: Ban Dân vận Tỉnh ủy
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 23/09/1992
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLHCC, CN Luật, CN Xây dựng Đảng và CQNN
 
 
Huynh Van To.jpg
Họ và tên: HUỲNH VĂN TỐ
Ngày tháng năm sinh: 22/06/1959
Đơn vị công tác: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
Ngày vào Đảng chính thức: 08/12/1989
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp, CN Kinh tế chính trị
 
 
huynh van toi-1.jpg
Họ và tên: HUỲNH VĂN TỚI
Ngày tháng năm sinh: 18/09/1959
Đơn vị công tác: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Chức vụ: UVTV.TU - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 06/07/1993
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cử nhân
Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lịch sử VHDG
 
 
tran van tu-1.jpg
Họ và tên: TRẦN VĂN TƯ
Ngày tháng năm sinh: 15/9/1958
Đơn vị công tác: HĐND tỉnh Đồng Nai
Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy - CT HĐND tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
Ngày vào Đảng chính thức: 05/01/1982
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: CN Luật
 
 
Dinh Quoc Thai.jpg
Họ và tên: ĐINH QUỐC THÁI
Ngày tháng năm sinh: 22/08/1959
Đơn vị công tác: UBND Tỉnh Đồng Nai
Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày vào Đảng chính thức: 22/12/1986
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thiết bị điện; CN Xây dựng Đảng và CQNN
 
 
Phan Thi My Thanh.jpg
Họ và tên: PHAN THỊ MỸ THANH
Ngày tháng năm sinh: 14/05/1965
Đơn vị công tác: Tỉnh ủy Đồng Nai
Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 10/05/1993
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, CN Kinh tế nông lâm
 
 
Bui Xuan Thong.jpg
Họ và tên: BÙI XUÂN THỐNG
Ngày tháng năm sinh: 17/04/1976
Đơn vị công tác: Huyện ủy Định Quán
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 03/01/2001
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLHCC, Kỹ sư Công nghệ thông tin
 
 
Pham Van Thuan.jpg
Họ và tên: PHẠM VĂN THUẬN
Ngày tháng năm sinh: 02/12/1960
Đơn vị công tác: Huyện ủy Xuân Lộc
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 18/05/1986
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: CN Xây dựng Đảng và CQNN
 
 
Nguyen Van Thuoc.jpg
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THUỘC
Ngày tháng năm sinh: 20/09/1964
Đơn vị công tác: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở
Ngày vào Đảng chính thức: 19/08/1995
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp, CN Kinh tế chính trị
 
 
Bui Thi Bich Thuy.jpg
Họ và tên: BÙI THỊ BÍCH THỦY
Ngày tháng năm sinh: 03/01/1980
Đơn vị công tác: Tỉnh đoàn Đồng Nai
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư Tỉnh đoàn
Ngày vào Đảng chính thức: 24/12/2002
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, CN Kinh tế chính trị
 
 
Dang Manh Trung.jpg
Họ và tên: ĐẶNG MẠNH TRUNG
Ngày tháng năm sinh: 04/12/1962
Đơn vị công tác: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Chức vụ: UVTV.TU - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 07/03/1986
Trình độ học vấn: 10/10
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Lịch sử, CN Luật, CN Công tác tư tưởng
 
 
Tran Van Vinh.jpg
Họ và tên: TRẦN VĂN VĨNH
Ngày tháng năm sinh: 02/03/1961
Đơn vị công tác: UBND tỉnh Đồng Nai
Chức vụ: UVTV.TU - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày vào Đảng chính thức: 20/04/1991
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư Kinh tế hàng không, CN Luật
 
 
Truong Van Vo.jpg
Họ và tên: TRƯƠNG VĂN VỞ
Ngày tháng năm sinh: 12/10/1958
Đơn vị công tác: Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Phó Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh
Ngày vào Đảng chính thức: 07/10/1986
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLKT, CN Kinh tế chuyên ngành Kế hoạch hóa KTQD
 
 
Nguyen Thi Nhu Y.jpg
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHƯ Ý
Ngày tháng năm sinh: 02/11/1973
Đơn vị công tác: Liên đoàn Lao động tỉnh
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Ngày vào Đảng chính thức: 18/09/2004
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: CN Luật

 

.
.
;
.
.