Năm 2018 GDP tăng 6,5-6,7%

Cập nhật lúc 23:48, Thứ Sáu, 10/11/2017 (GMT+7)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, sáng 10-11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 với 417 đại biểu tán thành (tỷ lệ 84,93%).

Nghị quyết đưa ra mục tiêu tổng quát là: tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện 3 đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã kiểu mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; cải thiện đời sống nhân dân, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thúc đẩy bình đẳng giới; thực hiện dân chủ và công bằng xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Các chỉ tiêu chủ yếu được đưa ra là: tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5- 6,7%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1-1,3%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

Trong ngày, các đại biểu Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi); thảo luận ở tổ về dự án Luật Đo đạc và bản đồ; nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và thảo luận ở tổ về dự án luật này. Trước đó, ngày 9-11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe và thảo luận báo cáo về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung báo cáo, cung cấp thêm thông tin, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu; nghe tờ trình báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và thảo luận ở tổ về dự án luật này.

P.V

.
.
;
.
.