Khát vọng tầm cao mới...

Cập nhật lúc 09:57, Thứ Bảy, 10/10/2020 (GMT+7)

Trong các ngày từ 14 đến 16-10 tới, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh sẽ diễn ra một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội diễn ra khi dịch bệnh Covid-19 mới được kiểm soát, xã hội trở lại với trạng thái bình thường mới, người dân đang rất trông chờ vào những mục tiêu được xác định sẽ tập trung thực hiện trong 5 năm tiếp theo để đưa Đồng Nai phát triển toàn diện, bền vững.

Công nhân Công ty hữu hạn Công nghiệp Boss Việt Nam trong giờ làm việc Ảnh: NGUYỄN HÒA
Công nhân Công ty hữu hạn Công nghiệp Boss Việt Nam trong giờ làm việc Ảnh: NGUYỄN HÒA

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã cho thấy sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã kịp thời triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chú trọng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra, đạt những kết quả quan trọng.

Ấn tượng mà Đồng Nai đạt được trong nhiệm kỳ qua có thể kể đến là việc duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao, đạt 8,14%, là một trong những địa phương có mức tăng trưởng cao của cả nước. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện theo hướng tăng tính minh bạch, bình đẳng. Đồng Nai vẫn là “điểm đến” an toàn, hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việc thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành và Đồng Nai đang tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chưa giai đoạn nào, Đồng Nai lại trở thành “đại công trình” với nhiều dự án lớn mang tầm quốc gia, khu vực được triển khai thực hiện, mở ra nhiều cơ hội cho tỉnh phát huy lợi thế, đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển.

Giai đoạn 2015-2020 cũng là giai đoạn ghi dấu ấn của Đồng Nai trong công tác huy động nhân dân cùng tham gia các chương trình, phong trào lớn như: xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, xã hội hóa các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục… Chính từ nguồn lực của dân đã góp phần làm thay đổi diện mạo các ấp, khu phố, tạo ra những thiết chế, công trình thiết thực phục vụ nhân dân. Cũng thông qua những hoạt động này, mối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, nhiều chương trình tương thân, tương ái trong cộng đồng được thực hiện giúp giảm hộ nghèo, đối tượng yếu thế, gia đình chính sách được quan tâm, chăm lo chu đáo hơn…

 Một trong 4 bài học được Đảng bộ tỉnh rút ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 chính là mọi chủ trương, nghị quyết của cấp ủy phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và mọi nguồn lực trong nhân dân. Thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt những kiến nghị, tâm tư nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của nhân dân để giải quyết kịp thời, có hiệu quả, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền. Khi tạo được sự đồng thuận lớn từ nhân dân, việc gì cũng có thể thành công.

Tất nhiên, người dân vẫn mong chờ tỉnh làm được nhiều việc hơn nữa, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa để thực hiện tốt hơn các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Bởi thực tế, dù duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng vẫn còn đó những hạn chế nhất định, nhất là những vấn đề về đảm bảo môi trường, quản lý đất đai, quy hoạch... Công tác cải cách hành chính dù có nhiều chuyển biến nhưng cần tiếp tục được điều chỉnh theo hướng linh hoạt, tiện lợi, giảm tối đa phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp. An ninh trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định, ảnh hưởng đến đời sống người dân...

Những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ qua là tiền đề hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Đặc biệt, việc tập trung xây dựng các dự án quan trọng cấp quốc gia như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và các dự án giao thông liên kết vùng đang triển khai trên địa bàn sẽ tạo động lực, cơ hội thúc đẩy phát triển và chuyển đổi cơ cấu kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, Đồng Nai cũng đang đối mặt với những thách thức đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt hơn nữa nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện và bền vững. Do vậy, phải gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, quan tâm bảo vệ môi trường; gắn chặt phát triển kinh tế với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Khát vọng trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của cả nước thời gian tới của Đồng Nai là hoàn toàn có cơ sở, bởi điều này được xây dựng từ tiền đề vững chắc những ngày đã qua…

Minh Ngọc

.
.
.
.
.