Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng

Cập nhật lúc 21:21, Thứ Năm, 24/09/2020 (GMT+7)

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 khi đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã khẳng định: công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được các cấp ủy chú trọng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy cùng chương trình hoạt động đề ra. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và đặc biệt là những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như xây dựng, quản lý đất đai...

Thực tế cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Nhờ tăng cường kiểm tra, giám sát đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời những sai phạm của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được siết chặt hơn, pháp luật nhà nước được đề cao. Nhiều cán bộ, kể cả cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, vi phạm kỷ luật được xử lý nghiêm minh đã góp phần ngăn chặn, giáo dục, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Năm 2020 là năm cả nước tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây là năm “bận rộn” của ủy ban kiểm tra các cấp bởi số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo sẽ tăng cao đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát phải thực sự không chỉ vững chuyên môn mà còn phải bản lĩnh, tỉnh táo, phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình trong thực thi nhiệm vụ. Đặc biệt, thời điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI càng đến gần thì nhiệm vụ kiểm tra, giám sát càng nặng nề, nhất là về công tác nhân sự, để đảm bảo các khâu trong quá trình chuẩn bị đại hội được diễn ra đúng quy trình, quy định, đảm bảo kịp thời, chính xác, chu đáo nhất.

Tại hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng của năm 2020, nhiều ý kiến thống nhất cho rằng tinh thần chủ động của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp phải được tăng cường hơn nữa nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Bởi, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, những lĩnh vực quản lý “nóng” dễ phát sinh tiêu cực có nhiều khả năng dẫn đến sai phạm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Vì thế, nếu cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp không kiên quyết, thiếu sự chủ động, rất khó để công tác kiểm tra, giám sát đạt được hiệu quả như mong muốn. Bên cạnh đó, phải chấp nhận một thực tế là tỷ lệ cán bộ, đảng viên vi phạm có thể tăng nhưng đó là việc cần làm nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.    

M.N

 

.
.
;
.
.