Đầu tư xuyên suốt cho "tam nông"

Cập nhật lúc 20:58, Chủ Nhật, 27/09/2020 (GMT+7)

Nông nghiệp, nông dân và nông thôn (tam nông) luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu của Đảng xuyên suốt các thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong cả lý luận và thực tiễn, Đảng ta luôn đặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở vị trí chiến lược quan trọng, coi đó là cơ sở và lực lượng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng... Chính vì vậy, Ban chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng Nai là một trong những tỉnh thực hiện đạt kết quả tốt các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết 26 về “tam nông”. Trong tái cơ cấu nông nghiệp, Đồng Nai đã xác định đúng nhóm trụ cột, những sản phẩm chính để từ đó cơ cấu lại theo hướng phát huy sản phẩm lợi thế. Đây là đánh giá của Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường về kết quả Đồng Nai đạt được trong 10 năm (2008-2018) thực hiện Nghị quyết 26.

Không chỉ tập trung phát triển nông nghiệp mà Đồng Nai còn đi đầu trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Năm 2011, Đồng Nai bắt tay vào xây dựng NTM và chọn Xuân Lộc là huyện thuần nông làm mô hình điểm với phương châm đi từ đất và lao động; lấy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề nông thôn để đi lên. Trong đó, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội là khâu đột phá. Kết quả năm 2014, H.Xuân Lộc về đích, trở thành huyện NTM đầu tiên trong cả nước.  

Việc dành nguồn lực quan tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân của Đồng Nai rất phù hợp với quan điểm của Đảng nhằm đảm bảo phát triển đồng bộ. Bởi, dù tỉ trọng nông nghiệp chiếm chưa đến 6% cơ cấu giá trị nền kinh tế nhưng Đồng Nai vẫn còn 52% dân số sống ở nông thôn.

Chính vì vậy, quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng các xã NTM làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn và từng bước nâng cao mức sống của người dân tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường, việc thực hiện Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng liên quan đến toàn bộ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và đời sống đông đảo nông dân nên Đồng Nai đã dành rất nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển.

Định hướng phát triển cho Đồng Nai trong giai đoạn tới, Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường gợi ý, tuy đạt được nhiều tiến bộ, nhưng sản xuất nông nghiệp của Đồng Nai chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Để tạo bước đột phá cho sản xuất nông nghiệp, Đồng Nai phải trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao chứ không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng. Trong đó, tỉnh cần đầu tư để trở thành trung tâm sản xuất giống, cung cấp quy trình, công nghệ sản xuất để từ đây xuất khẩu đi các nơi khác.

V.L

.
.
;
.
.