Quyết tâm tạo đồng thuận

Cập nhật lúc 22:10, Thứ Hai, 28/01/2019 (GMT+7)

Còn nhớ khoảng thời gian 1 năm trước đây, khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 18 và 19 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập, bên cạnh phần lớn những ý kiến đồng tình, ủng hộ cũng còn một số ý kiến tỏ ra băn khoăn về tính khả thi, hiệu quả khi triển khai thực hiện.

Những nghi ngờ này là có cơ sở khi cả nước có đến 57.995 đơn vị sự nghiệp công lập với tổng số biên chế gần 2,45 triệu (trong đó 2 ngành y tế và GD-ĐT chiếm gần 70% số biên chế). Khối đơn vị sự nghiệp chiếm tới 38% tổng quỹ lương ngân sách.

Số lượng nhiều như vậy nhưng chỉ 123 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; 1.934 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên; 12.968 đơn vị đảm bảo một phần chi thường xuyên; 42.146 đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo hoàn toàn hoạt động. Một bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo; cơ cấu bên trong chưa hợp lý nhưng để tinh gọn lại không hề là vấn đề đơn giản, nhất là trong khâu sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư.

Thế nhưng với quyết tâm và sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương cùng với tinh thần chủ động từ các địa phương, sau 1 năm thực hiện 2 nghị quyết quan trọng này đã cho thấy rõ những hiệu quả bước đầu. Đó là giảm được nhiều đơn vị trung gian, từng bước khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, giảm biên chế, giảm đầu mối tổ chức…

Tại Đồng Nai, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Trung ương, địa phương còn ban hành các kế hoạch, quy định cụ thể để triển khai, trong đó có quy định về chế độ chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo nguyện vọng.

Đồng Nai cũng đang thực hiện thí điểm mô hình mới về tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý phù hợp với đặc điểm tình hình của các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đến nay công tác sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy ở Đồng Nai nhận được sự đồng thuận cao.

Sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy sẽ không thể thực hiện hiệu quả nếu thiếu đi công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ càng và đặc biệt là sự đồng thuận từ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Minh Ngọc

 

.
.
;
.
.