Tinh giản được 240 biên chế

Cập nhật lúc 21:55, Thứ Tư, 15/01/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Năm 2019, toàn tỉnh đã tinh giản được 240 biên chế theo Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện đến năm 2021. Số lượng tinh giản biên chế này tương đương 6,75% so với tổng biên chế của tỉnh năm 2015.

Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện cắt giảm được 3.090 biên chế viên chức và dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện cắt giảm 4.077 biên chế viên chức từ nay đến năm 2021 để đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Tỉnh cũng đã giải quyết cho 79 trường hợp thôi việc theo nguyện vọng.

C.N

.
.
;
.
.