Giới thiệu trên 15 ngàn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

Cập nhật lúc 19:34, Thứ Sáu, 03/07/2020 (GMT+7)

Đó là kết quả mà các cấp bộ Đoàn đạt được từ năm 2017 đến nay, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Từ đây, đã có gần 8,5 ngàn đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bên cạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về Đảng Cộng sản Việt Nam, tích cực bảo vệ Đảng; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với thanh niên; tổ chức các phong trào hành động cách mạng góp phần thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tham gia góp ý xây dựng Đảng...

Tổ chức Đoàn cũng mạnh dạn tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên. Các cấp bộ Đoàn hằng năm cũng tham mưu cấp ủy, chính quyền định kỳ gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, làm việc với tổ chức Đoàn...               

            Cẩm Tú

.
.
.
.
.