Nhân 114 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1-5-1904 - 1-5-2018):

Giữ vững chí khí chiến đấu

Cập nhật lúc 08:23, Thứ Hai, 30/04/2018 (GMT+7)

Đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, 27 tuổi đời, chỉ với  gần 1 năm giữ trọng trách Tổng Bí thư của Đảng nhưng đã để lại cho Đảng, giai cấp công nhân và nhân dân ta một tấm gương cao đẹp về lòng trung thành, đạo đức trong sáng, đặc biệt là khí phách kiên cường của người cộng sản mẫu mực, trọn đời phấn đấu hy sinh cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú.
Đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú.

Tháng 4-1931, đồng chí Trần Phú bị địch bắt, gần 5 tháng bị giam cầm, kẻ địch đã không từ một thủ đoạn nham hiểm nào, từ rạch da, nhét bông tẩm dầu đốt đến dụ dỗ, mua chuộc nhưng chúng đều thất bại. Trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt, đồng chí Trần Phú vẫn luôn kiên trung, bất khuất, giữ vững khí phách của người cộng sản, kiên quyết không khai bí mật của Đảng.

Lời nhắn gửi cuối cùng của đồng chí trước lúc hy sinh: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu!” vẫn còn vang vọng cho đến ngày nay. Đó như một lời nhắn gửi đầy tâm huyết và trách nhiệm của đồng chí Trần Phú đến các thế hệ mai sau: hãy luôn kiên trung với Đảng, kiên định với mục tiêu và lý tưởng của Đảng, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vững tin vào tiền đồ của cách mạng.

Hiện nay, cả nước  đang dồn sức cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh kết quả, thành tựu đạt được, chúng ta cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Mặt trái của kinh tế thị trường hàng ngày, hàng giờ tác động vào trong nội bộ Đảng, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá Đảng, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chính nội bộ Đảng với âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc, nguy hiểm để mua chuộc, lôi kéo, làm tha hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng kể cả cán bộ cao cấp, nắm giữ nhiều trọng trách.

Tinh thần bất diệt của lời hiệu triệu: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu!” vẫn là nguồn cổ vũ mạnh mẽ, thôi thúc cán bộ, đảng viên khắc phục mọi khó khăn để cùng với Đảng sớm thực hiện cho bằng được mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, tiến lên xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của dân tộc như khát vọng mà cố Tổng Bí thư Trần Phú đã trọn đời cống hiến.

Thực trạng đáng báo động hiện nay là: tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ ra. Thực trạng đó, trước hết bắt nguồn từ sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện của người cán bộ, đảng viên, sự buông lỏng trong quản lý của tổ chức.

Trong bối cảnh đó, lời nhắn gửi cuối cùng của đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu!” vẫn còn nguyên giá trị và là bài học quý báu nhắc nhở cán bộ, đảng viên chúng ta hơn lúc nào hết phải vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sạch về đạo đức, lối sống, không dao động trước các thủ đoạn tấn công, phá hoại, lôi kéo, tha hóa của các thế lực thù địch.

Học tập đồng chí Trần Phú, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết nhất trí, thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định 101 “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Quan trọng là mỗi cán bộ, đảng viên phải có kế hoạch, mục tiêu phấn đấu cụ thể, thiết thực để từ đó tạo được bước chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động. 

TS.Vũ Thị Nghĩa

.
.
;
.
.