Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật lúc 11:40, Thứ Năm, 17/06/2021 (GMT+7)

(ĐN) - Ngày 17-6, đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng; lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường kết luận buổi làm việc
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường kết luận buổi làm việc

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang, trong 6 tháng đầu năm, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết 02 của Tỉnh ủy (Khóa XI) về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, đoàn thể, với quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều kết quả thiết thực. Qua đó, đã huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân vào thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn và tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Nổi bật nhất là Đảng đoàn lãnh đạo tổ chức tốt các hội nghị tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác cho người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử; thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra và phối hợp giám sát các nội dung liên quan bầu cử…, qua đó góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

MTTQ cũng là đầu mối huy động sức mạnh về vật chất, tinh thần trong công tác phòng, chống dịch Covid 19; thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Đến ngày 11-6, đã có 322 đơn vị, cá nhân ủng hộ chuyển vào tài khoản với tổng số trên 36,3 tỷ đồng và một số hiện vật phòng, chống dịch Covid 19, trị giá 94 triệu đồng. Quỹ vì người nghèo các cấp vận động trên 17,6 tỷ đồng; xây dựng 111 căn nhà tình thương trị giá hơn 6,2 tỷ đồng; sửa chữa 21 căn trị giá 317 triệu đồng…

Đồng chí Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tại buổi làm việc
Đồng chí Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Đảng đoàn đã lãnh đạo MTTQ các cấp thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội theo quy định. MTTQ các cấp đã tổ chức 534 cuộc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; phối hợp tham gia 377 đoàn giám sát công tác bầu cử của cấp ủy, HĐND, Ủy ban bầu cử các cấp…

Phát biểu tại buổi làm việc,đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy biểu dương Đảng đoàn MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã nỗ lực, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Đặc biệt hoàn thành xuất sắc 2 nhiệm vụ nổi bật: Đoàn kết trong phòng chống Covid 19 và thực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp về mọi mặt.

Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong điều kiện và hoàn cảnh mới hiện nay, Đảng đoàn phải lãnh đạo MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực các hoạt động như giảm nghèo, xây dựng quỹ vì người nghèo; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng nhà tình thương…, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước trong điều kiện mới.

Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy lưu ý, do đặc thù của tỉnh có đông công nhân lao động, nhiều khu công nghiệp; hơn 2/3 đồng bào có đạo, vùng dân tộc, nên Đảng đoàn MTTQ phải phát huy tốt vai trò các tổ chức thành viên; tranh thủ sự ủng hộ của các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín, già làng, trưởng bản trong đồng bào dân tộc và những cốt cán để tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh đoàn kết vào mục tiêu phát triển.

Bên cạnh đó, tiếp tục khơi dậy khát vọng, ý chí độc lập tự cường, lòng tự tôn dân tộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phát triển kinh tế; đẩy mạnh phòng, chống dịch; góp phần tạo môi trường hòa bình về mọi mặt để phát triển theo nghị quyết của Tỉnh ủy.

Nguyệt Hà

.
.
;
.
.