4 tháng đầu năm, tổng vốn đăng ký thành lập mới và bổ sung tăng gần 4 lần

Cập nhật lúc 20:09, Thứ Hai, 10/05/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Theo Sở KH-ĐT, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung vốn là hơn 39,4 ngàn tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 được hơn 10,3 ngàn tỷ đồng). Trong đó, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.131 doanh nghiệp với số vốn đăng ký gần 16 ngàn tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2020 tăng hơn 14% về số lượng doanh nghiệp nhưng tăng 87% về số vốn thành lập mới. Đồng thời, có 265 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 23,5 ngàn tỷ đồng.

Như vậy hiện toàn tỉnh có 42.598 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia với tổng vốn đăng ký khoảng 357.505 tỷ đồng. Tuy nhiên, số doanh nghiệp vẫn còn hoạt động là hơn 32 ngàn doanh nghiệp. Về tình hình giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, trong 4 tháng đầu năm 2021 có 130 doanh nghiệp giải thể; 143 chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; 405 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.          

                Khánh Minh

.
.
;
.
.