Sẵn sàng ứng phó châu chấu sa mạc xâm nhập

Cập nhật lúc 21:19, Thứ Năm, 24/09/2020 (GMT+7)

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về hành động ứng phó châu chấu sa mạc xâm nhập trên địa bàn Đồng Nai.

Theo Tổ chức Lương thực và nông nghiệp LHQ (FAO), đàn châu chấu sa mạc tại Đông Phi với số lượng ước tính hàng trăm triệu con (gồm nhiều đàn với số lượng khoảng 150 triệu con/đàn) bao phủ khoảng 2.400km2, di chuyển giữa quốc gia Đông Phi với tốc độ khoảng 13km/giờ, tàn phá cây trồng và các nguồn thực phẩm khác, đe dọa nghiêm trọng tới an ninh hàng không. Nếu không được kiểm soát, sẽ có tới 60 quốc gia bị ảnh hưởng, 1/5 diện tích đồng cỏ, hoa màu trên thế giới bị tàn phá, đe dọa an ninh lương thực cho hàng trăm triệu người.

Dù nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam không cao nhưng Bộ NN-PTNT đã đề ra phương án sẵn sàng ứng phó, phòng chống châu chấu sa mạc; xây dựng phương án bảo vệ hoa màu, tài sản tại chỗ cũng như sinh kế của người dân tại vùng bị châu chấu sa mạc xâm nhập, gây hại. Bộ NN-PTNT đặt ra 3 mốc cảnh báo: cảnh báo xa, cảnh báo gần và khi châu chấu sa mạc xâm nhập vào Việt Nam.

Đồng Nai cũng đề ra kế hoạch hành động khi châu chấu sa mạc xâm nhập vào địa bàn tỉnh với mục tiêu huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị vào việc phòng, chống khi châu chấu sa mạc xâm nhập vào địa phương; hạn chế thấp nhất thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, môi trường sinh thái và đặc biệt đảm bảo an ninh lương thực. Tỉnh sẽ thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã; tổ chức toàn bộ hệ thống chính trị, nhân dân thực hiện các biện pháp diệt trừ châu chấu theo phương châm 4 tại chỗ. Vận hành kênh thông tin, báo cáo tình hình châu chấu sa mạc giữa tỉnh và các địa phương, giữa người dân và cơ quan quản lý nhà nước; huy động nguồn lực để phòng, chống châu chấu sa mạc; có phương án bảo vệ con người, môi trường khi phun thuốc trên diện rộng. Tổ chức thực hiện phương án bảo vệ hoa màu, tài sản tại chỗ cũng như sinh kế của người dân tại vùng bị châu chấu sa mạc xâm nhập, gây hại.           

Lê Quyên

 

.
.
;
.
.