Phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2020

Cập nhật lúc 22:59, Thứ Tư, 19/02/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Tại hội nghị quân chính diễn ra mới đây, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 với chủ đề: “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đề nghị, lực lượng vũ trang (LLVT) các cơ quan, đơn vị trực thuộc phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết, kế hoạch năm 2020 của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đề ra.

Cụ thể, quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; củng cố, kiện toàn, bổ sung các phương án chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu các cấp, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý tốt các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; triển khai thực hiện toàn diện các đề án, dự án về công tác quân sự - quốc phòng; coi trọng xây dựng Đảng bộ các cấp trong sạch vững mạnh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp…          

Nguyệt Hà

.
.
;
.
.