Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Giám sát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

Cập nhật lúc 11:38, Thứ Năm, 20/02/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Sáng 20-2, đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã giám sát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020- 2025 tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt phát biểu tại buổi làm việc.
Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện nay, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh có 84 tổ chức cơ sở Đảng đủ điều kiện tổ chức đại hội. Đảng ủy Khối cũng đã chọn 3 Đảng bộ cơ sở để thực hiện đại hội thí điểm trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy, gồm: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh Đồng Nai; Tổng công ty Tín Nghĩa và Công ty cổ phần Teakwang Vina. Đồng thời, chọn 2 tổ chức cơ sở Đảng là Đảng bộ Viễn thông Đồng Nai và Chi bộ Quỹ đầu tư, phát triển Đồng Nai để đại hội điểm rút kinh nghiệm.

Dự kiến, từ ngày 25 đến 31-3 tiến hành đại hội điểm và đại hội thí điểm trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy. Từ ngày 16-4 đến 30-6, đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở còn lại. Khó khăn lớn nhất hiện nay trong quá trình chuẩn bị đại hội ở Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh là một số cấp ủy chưa đủ chuẩn về trình độ lý luận chính trị, nhất là cấp ủy trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Công tác rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội Đảng cấp cơ sở còn chậm.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy sớm tham mưu Ban TVTU kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với các đồng chí là cấp ủy viên của Khối đương nhiệm và các đồng chí quy hoạch cấp ủy viên của Khối, nhiệm kỳ 2020- 2025 theo phân cấp quản lý. Đồng thời, đề xuất Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy sớm ban hành hướng dẫn về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội Đảng bộ cơ sở để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo đại hội.

Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt cho biết, những khó khăn vướng mắc của Đảng bộ Khối sẽ được Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo Ban TVTU cho ý kiến, kết luận. Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp bằng những hình thức thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ ở cấp mình, đơn vị mình.

Bên cạnh đó, cần chú ý phân công các thành viên phụ trách đại hội Đảng ở các chi, đảng bộ cơ sở; xây dựng văn kiện đại hội đúng yêu cầu, đánh giá được toàn diện, khách quan, trung thực những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ mới sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao. Trong đó, chú ý đến nhiệm vụ xây dựng Đảng; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phương Hằng

.
.
;
.
.