Huyện Vĩnh Cửu: Thành lập 3 hợp tác xã

Cập nhật lúc 22:15, Thứ Hai, 06/01/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Theo UBND huyện Vĩnh Cửu, trong năm 2019, trên địa bàn có 3 hợp tác xã (HTX) được thành lập và 2 HTX giải thể. Đến nay, số HTX trên địa bàn huyện là 37 HTX, trong đó 31 HTX đang hoạt động và 6 HTX ngừng hoạt động. Nhìn chung, các HTX hoạt động ổn định, tạo nhiều việc làm cho các thành viên và lao động nông thôn. Một số HTX đã không ngừng tăng vốn điều lệ và đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh như: HTX Vĩnh Thành, HTX Hố Nai, HTX Thăng Long, HTX Bình Thạch.

TIN LIÊN QUAN
Hiện nay, trên địa bàn huyện có 20 tổ hợp tác (THT). Các THT hoạt động khá đa dạng với nhiều hình thức và mức độ hợp tác khác nhau. Nội dung hoạt động xuất phát từ nhu cầu thực tế của các hộ thành viên, nhằm tương trợ nhau trong sản xuất và đời sống. Đặc biệt, các THT đã từng bước liên kết hỗ trợ nhau về kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, giống, kỹ thuật sản xuất, đầu mối tiêu thụ sản phẩm...

Thủy Mộc

.
.
;
.
.