Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất

Cập nhật lúc 22:20, Thứ Hai, 06/01/2020 (GMT+7)

(ĐN)- UBND huyện Vĩnh Cửu cho biết, những năm qua, huyện khuyến khích, hỗ trợ nông dân ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước đáp ứng với nhu cầu của thị trường.

TIN LIÊN QUAN
Trên cơ sở hỗ trợ của huyện đối với mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất ở các loại cây trồng chủ lực (cây xoài, bưởi, rau nhà lưới), các địa phương đã tổ chức vận động được trên 1 ngàn hộ nông dân tham gia và nhân rộng đối với các loại cây trồng khác. Các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đều được Nhà nước hỗ trợ vật tư nông nghiệp, ứng dụng hệ thống tưới nước và bón phân qua đường ống.

Đến nay, tổng diện tích tưới tiết kiệm (tưới nước và bón phân qua đường ống) đối với tất cả các loại cây trồng trên địa bàn huyện đạt 1.548 hécta. Việc ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người nông dân như: tiết kiệm chi phí sản xuất (nguyên liệu, nhân công...), cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh phá hoại, bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, năng suất cây trồng trung bình tăng 25%, chất lượng, giá bán nông sản cao và ổn định hơn, thu nhập của người nông dân tăng trung bình từ 15-25% so với sản xuất truyền thống.

Vy Vy

.
.
;
.
.