Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta

Cập nhật lúc 15:00, Thứ Năm, 16/01/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), sáng 16-1, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội ”. Hội thảo được thực hiện theo hình thức trực tuyến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến 68 điểm cầu trong cả nước.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Đồng Nai

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Đến dự và chủ trì hội thảo tại điểm cầu Đồng Nai có đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, qua 90 năm kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người được làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, có đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng cao. Nước ta đã ra khỏi tình trạng đói nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình và đang đẩy mạnh công nghiêp hóa, hiện đại hóa; chủ động tích cực đẩy mạnh hợp tác quan hệ quốc tế, có quan hệ quốc tế rộng rãi, uy tín quốc tế ngày càng cao. 

“Nhìn lại chặng đường 90 năm của Đảng ta, ôn lại những khó khăn, gian khổ, những hy sinh vô bờ bến của đồng bào, chiến sĩ ta, cùng những thắng lợi vẻ vang của Nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu, giữ gìn những thành quả cách mạng; càng thấm thía và biết ơn vô hạn công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu, tự hào hơn về dân tộc ta, một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, một lòng, một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân” - đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh. 

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực, nhưng cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần tập trung giải quyết, khắc phục để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn nữa.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, qua hội thảo này, chúng ta cùng nhau ôn lại những pho sử vàng của Đảng, khẳng định mạnh mẽ những thành tựu vĩ đại, đúc kết những kinh nghiệm quý báu của Đảng trong 90 năm qua; trên cơ sở đó thống nhất đánh giá, nhận định, đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như ý nguyện của Bác Hồ và nhân dân ta.

Tham luận tại hội thảo, các nhà khoa học, đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước và các địa phương đã khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Cùng với đó, các tham luận đã làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững; xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới.

Phương Hằng

 

.
.
;
.
.