Rà soát kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Cập nhật lúc 14:21, Thứ Năm, 26/12/2019 (GMT+7)

(ĐN) – Sáng nay (26-12), dưới sự chủ trì của Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh họp rà soát kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020).

 Các thành viên Ban chỉ đạo phát biểu ý kiến tại cuộc họp
Các thành viên Ban chỉ đạo phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Lễ kỷ niệm dự kiến sẽ có 450 đại biểu các thành phần nhằm ôn lại truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam; thành tựu vẻ vang của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng của Đảng, của dân tộc, xây dựng, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khẳng định ý chí và quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng.

Lễ kỷ niệm còn là dịp tuyên truyền vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước trong giai đoạn cách mạng mới; nâng nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta…

Tại buổi họp, các thành viên đã tham gia nhiều ý kiến như nên bổ sung các thành phần dự lễ để phù hợp với một tỉnh phát triển công nghiệp, hoàn thành mục tiêu nông thôn mới, một tỉnh có đặc thù đông dân tộc, đa tôn giáo, đông công nhân lao động…

Phát biểu kết luận buổi họp, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn thống nhất với những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh. Đồng chí Hồ Thanh Sơn đề nghị các đại biểu được lựa chọn phải thực sự xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực lao động sản xuất, quân đội, công an, dân tộc, tôn giáo…để thể hiện vai trò, tầm quan trọng và xứng với sự vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm qua.

Tin, ảnh: Nguyệt Hà

.
.
;
.
.