Lấy kết quả công việc làm thước đo trong công tác đánh giá cán bộ

Cập nhật lúc 16:44, Thứ Sáu, 27/12/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Bộ Nội vụ tổ chức vào sáng 27-12, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế, rà soát sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của Bộ. Hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật...

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị
Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị

Phó Thủ tướng yêu cầu lấy kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao để làm thước đo cụ thể trong công tác đánh giá cán bộ; khẩn trương triển khai các nội dung để thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ năm 2021 để chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức tốt hơn. Bộ cần kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế ở các cơ quan nhà nước theo kế hoạch đã đề ra; tập trung hoàn thành mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng tôn giáo; đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, kích động, chia rẽ dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá nhà nước.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị trực tuyến tại trụ sở khối nhà nước tỉnh
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị trực tuyến tại trụ sở Khối Nhà nước tỉnh

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu tạo sự chuyển biến rõ nét để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tại hội nghị, 7 đơn vị trên cả nước, trong đó có Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai đã được Bộ Nội vụ quyết định tặng cờ thi đua năm 2019.

Tin, ảnh: Công Nghĩa

.
.
;
.
.