Dẫn đầu số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Cập nhật lúc 23:52, Thứ Sáu, 08/11/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong 10 tháng của năm 2019, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký tiếp tục đạt mức cao nhất so với cùng kỳ của các năm trước đây. Cụ thể, trong 10 tháng của năm 2019, cả nước có trên 114,4 ngàn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,4% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2018.

Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 10 tháng của năm 2019 đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khu vực Đông Nam bộ có số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt cao nhất với trên 48,5 ngàn doanh nghiệp (chiếm 42,4% cả nước) và số vốn đăng ký là 675,3 ngàn tỷ đồng (chiếm 47,1% cả nước), tăng 3,6% về số doanh nghiệp và tăng 32,8% về số vốn so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tại TP.Hồ Chí Minh có trên 36,9 ngàn doanh nghiệp (chiếm 76,2% của khu vực và chiếm 32,27% cả nước) với số vốn đăng ký trên 560,3 ngàn tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, vùng Đông Nam bộ có trên 12,4 ngàn doanh nghiệp quay lại hoạt động. Ở chiều ngược lại, khu vực này cũng có số lượng doanh nghiệp giải thể lớn nhất cả nước với trên 5,1 ngàn doanh nghiệp (chiếm 38,3% cả nước), tăng 21,6%.

B.H

.
.
;
.
.