70% doanh nghiệp xây dựng và gửi thông báo thang lương, bảng lương

Cập nhật lúc 20:35, Thứ Sáu, 08/11/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Theo Sở Lao động - thương binh và xã hội, tính đến nay, tỷ lệ doanh nghiệp (DN) xây dựng và gửi thông báo thang lương, bảng lương đạt tỷ lệ trên 70% tổng số DN có 10 lao động trở lên. Tuy nhiên, tỷ lệ DN xây dựng quy chế trả lương, trả thưởng; quy chế nâng bậc lương còn hạn chế, chỉ đạt 54% trên tổng số DN có 10 lao động trở lên. Bên cạnh đó, một số DN thực hiện việc nâng lương, trả lương theo kế hoạch hằng năm khi đến kỳ nâng lương và phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của DN mà chưa xây dựng thành quy chế trả lương, nâng lương cụ thể.

Hồ Thảo

.
.
;
.
.