Tuyệt đối bảo mật thông tin khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của bệnh nhân

Cập nhật lúc 08:22, Thứ Sáu, 04/10/2019 (GMT+7)

(ĐN)- Sở Y tế vừa có văn bản gửi giám đốc các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cao su Đồng Nai, giám đốc các bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân trong tỉnh về việc chấn chỉnh bảo mật, an toàn thông tin khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người bệnh.

Nhân viên y tế nhập dữ liệu thông tin khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của bệnh nhân lên hệ thống điện tử tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
Nhân viên y tế nhập dữ liệu thông tin khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của bệnh nhân lên hệ thống điện tử tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện rà soát, bổ sung các giải pháp an toàn, bảo mật thông tin người bệnh tại đơn vị. Đặc biệt, rà soát việc ủy quyền, phân cấp, phân quyền cho các cá nhân, khoa, phòng liên quan trong việc quản lý, sử dụng tài khoản mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp cho đơn vị. Tuyệt đối không được để lộ thông tin tài khoản cho các cá nhân, khoa, phòng không được giao nhiệm vụ.

Những cá nhân, khoa, phòng được giao quản lý, sử dụng tài khoản phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để lộ, lọt thông tin khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người bệnh ra bên ngoài.

Để làm tốt vấn đề này, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị các đơn vị sớm ban hành quy chế quy định rõ trách nhiệm cụ thể đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan đến quy trình quản lý, triển khai, vận hành và khai thác hệ thống công nghệ thông tin tại đơn vị.

Người đứng đầu đơn vị cần chỉ đạo kịp thời, thường xuyên với vấn đề bảo mật, an toàn thông tin trong quá trình triển khai công nghệ thông tin, giao dịch điện tử phục vụ công tác quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại đơn vị.

Hạnh Dung

 

.
.
;
.
.