Huyện Thống Nhất:

Xã Gia Tân 3 tái đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Cập nhật lúc 21:34, Thứ Sáu, 18/10/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Thống Nhất đã tổ chức hội nghị nhằm tái thẩm định kết quả thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã Gia Tân 3.

Sau 5 năm được công nhận xây dựng nông thôn mới, đến nay xã vẫn tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí. Nổi bật là thu nhập bình quân đầu người tăng gần 30 triệu đồng so với năm 2014, đạt 63,7 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,4%  năm 2014 xuống còn 0,67 % năm 2018. 100% hạ tầng giao thông, điện được xây dựng kiên cố đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; các thiết chế văn hóa, giáo dục cũng được quan tâm đầu tư và duy trì hoạt động...; các ấp đều đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa; tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định...

Bá Trực

.
.
;
.
.