Huyện Thống Nhất:

Đã xây dựng 6 vùng sản xuất tập trung

Cập nhật lúc 21:35, Thứ Sáu, 18/10/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Hiện nay, trên địa bàn huyện Thống Nhất có 6 vùng sản xuất tập trung với tổng diện tích gần 11 ngàn hécta gồm: chôm chôm gần 3 ngàn hécta, điều trên 2 ngàn hécta, hồ tiêu 574 hécta, bắp trên 2,2 hécta... Huyện cũng đã quy hoạch 20 khu chăn nuôi tập trung, tổng diện tích trên 2,4 ngàn hécta.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành các chuỗi liên kết và sản xuất bước đầu đạt hiệu quả. Việc tổ chức sản xuất theo chuỗi nhằm mục đích cắt giảm chi phí, quản lý được chất lượng sản phẩm cũng như hài hòa được lợi ích của các đối tác trong chuỗi giá trị, bảo đảm lợi ích cho nông dân.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số chuỗi quy mô khá nhỏ, manh mún, thiếu liên kết, sức cạnh tranh yếu nên hiệu quả chưa cao.

Thủy Mộc

 

.
.
;
.
.